Her melder du inn nytt hovedmedlem. Dvs. det medlemmet i husstanden som står ansvarlig for medlemsskapet i Søra Bråde Velforening II. Det er også dette medlemmet som vil motta faktura på medlemskontigent hvert år, og det er dette medlemmet som har stemmerett på årsmøtet. 
Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.