Her kan du melde deg inn som husstandsmedlem. Det innebærer at du mottar informasjon fra styret i velforeningen, men ikke faktura på medlemskontigent. Et slikt medlemsskap forutsetter at en annen person i din husstand allerede er innmeldt som hovedmedlem. 
Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.