Det er pliktig medlemsskap i Søra Bråde Velforening II for alle husstander tilknyttet Søra Bråde II-feltet. Meld deg inn her! Det er også viktig at du samtidig informerer om tidligere eier, slik at vi vet hvilke medlemmer som har sluttet medlemsskapet, og hvilket medlem som skal meldes inn :)
Hovedmedlem (mottar kontigent)
Pris:

Husstandsmedlem (mottar ikke kontigent)
Pris: